SOME / INTERNET / FACEBOOK / GOOGLE ADS

Näkyvyys somessa edellyttää, että yrityksen ilme ja muu markkinointi on kunnossa. Näkyvyys sähköisessä mediakentässä rakennetaan yhtä huolella kuin muukin mainonta.

Maailma on avoin. Näytä sille.

  • Internet-sivut
  • Verkkokauppa-ratkaisut
  • Facebook-sivut
  • SOME-markkinointi
  • Google Ads-mainonta
  • Sähköiset lomakkeet, digijulkaisut
  • Kyselyt, mielipide-tutkimukset
  • Valokuvaukset, videointi
  • Tukimateriaalit
  • Koulutus